Mgr. Marie Plevová

Mgr. Marie Plevová

Něco málo o sobě

Při své terapeutické práci nabízím uplatnění své dlouholeté zkušenosti v působení při výchově a vzdělávání dětí různých věkových kategorií. Jako maminka dvou dětí, chlapce a děvčete, sleduji sourozeneckou problematiku, role muže a ženy v životě a rodině, vztahové vzorce v rodině, pocity jednotlivých členů rodiny. Dále využívám zkušeností ze svého pracoviště v prostředí nemocnice, z práce s dětmi a jejich rodinami a následky dopadu tíživých situací na jednotlivce. Externě vyučuji na Pedagogické fakultě MU v Brně.

Vzdělání

  • V letech 2001-2004 – studium Rodinné systemické terapie na Institutu rodinné terapie v Praze
  • 2005 - akreditovaný seminář Hyperaktivní dítě
  • Pedagogická fakulta UK v Praze-Učitelství pro MŠ
  • Pedagogická fakulta MU v Brně- Speciální pedagogika

Publikace

Skripta

  • Dítě v nemocnici (M. Plevová, Masarykova univerzita v Brně, 1997)
  • Dítě se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním v rodinné terapii (M. Plevová, Masarykova univerzita, 2007)