Informace o terapiích

Terapie probíhá v příjemném prostředí poradny v klidné části města. Před terapii můžete posedět a občerstvit se v pohodlné vstupní místnost. Průběh terapie je podřízen Vašemu zájmu, věnujeme se Vámi zvolenému tématu, tomu o čem chcete mluvit, co chcete řešit. Individuální terapie trvá hodinu, v případě terapie s více účastníky se doba prodlouží, maximálně však na dvě hodiny. Během terapie si dělám poznámky, abych mohla lépe zhodnotit Vaši situaci a nabídnout Vám adekvátní pomoc. Záznamy z našich sezení nejsou poskytnuty nikomu dalšímu, ani k nim nemá nikdo jiný přístup. Zcela respektuji soukromí klientů.

Poskytuji terapie v různých oblastech.